16 Komentar

AGAMA ISLAM DI MATA EXMUSLIM (BARU ATAU TIDAK)!!!

Menurut Exmuslim: “agama islam adalah agama baru namun secara ajaran dan ritual, apa yang ada pada islam sekarang hanyalah modifikasi dari kepercayaan2 yang sudah ada jauh sebelum lahirnya Islam. Anda dapat melihat kesamaan ajaran Islam dengan kepercayaan sebelumnya.”

Berikut ini adalah tulisan artikel di blog exmuslim tentang agama islam, menurut pandangannya, analisanya, sumber2 hukum yang dia jadikan sandaran. Dan saya akan menjawab analisa tersebut berdasarkan huja dan hukum2 islam yang ada, hadits2 yang shahi, mutawatir dan ayat2 Al Quran sebagai sumber hukum islam. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa pendapat-pendapat Ulama Islam Seperti pendapat Prof. DR Quraish Shihab, Direktur Studi Al Quran Jakarta dalam tafsir Al Misbah yang terkenal itu. Juga saya menggunakan Tafsir Al Azhar buah tangan Buya Hamka yang terkemuka, dalam memblokade pandangan buruk “Exmuslim” terhadap agama Para Nabi dan Para Malaikat ini (Islam).

Baca lebih lanjut