16 Komentar

ANAK TUHAN ATAU TUHAN ANAK BAGIKU SAMA SAJA, YAITU KEJAHATAN DAN DUSTA YANG MENYERAMKAN.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Segalah puji bagi Allah Rabb Semesta Alam, Shalawat dan Salam kepada Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad SAW.

19:88. Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak”.

19:89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,

19:90. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,

19:91. karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.

19:92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

19:93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Baca lebih lanjut


70 Komentar

APA YANG DI BAKAR UTSMAN?

15:9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Ustman bin Affan adalah Khalifah yang paling tua dalam sejarah Kekhalifahan diantara empat orang Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Ketika di angkat menjadi Khalifah umur Ustman 70 tahun.  Utsman di pilih berdasarkan hasil rapat enam orang tokoh yang di tunjuk oleh Umar Al Khattab ra. Mereka adalah, Ali bin Abu Thalib, Utsman bi Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auff dan Thalhah anak Ubaidillah.

Baca lebih lanjut


16 Komentar

AGAMA ISLAM DI MATA EXMUSLIM (BARU ATAU TIDAK)!!!

Menurut Exmuslim: “agama islam adalah agama baru namun secara ajaran dan ritual, apa yang ada pada islam sekarang hanyalah modifikasi dari kepercayaan2 yang sudah ada jauh sebelum lahirnya Islam. Anda dapat melihat kesamaan ajaran Islam dengan kepercayaan sebelumnya.”

Berikut ini adalah tulisan artikel di blog exmuslim tentang agama islam, menurut pandangannya, analisanya, sumber2 hukum yang dia jadikan sandaran. Dan saya akan menjawab analisa tersebut berdasarkan huja dan hukum2 islam yang ada, hadits2 yang shahi, mutawatir dan ayat2 Al Quran sebagai sumber hukum islam. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa pendapat-pendapat Ulama Islam Seperti pendapat Prof. DR Quraish Shihab, Direktur Studi Al Quran Jakarta dalam tafsir Al Misbah yang terkenal itu. Juga saya menggunakan Tafsir Al Azhar buah tangan Buya Hamka yang terkemuka, dalam memblokade pandangan buruk “Exmuslim” terhadap agama Para Nabi dan Para Malaikat ini (Islam).

Baca lebih lanjut


82 Komentar

TIDAK BENAR RASULULLAH SAW WAFAT KARENA DI RACUN OLEH WANITA YAHUDI

Setelah selesai saya menyelesaikan artikel “PANDANGAN EXMUSLIM TERHADAP RASULULLAH SAW”, yang cukup menguras fikiran dan waktu, maka berkat rahmat Allah jualah saya kembali akan mengupas dan meluruskan apa yang di tulis exmuslim ataupun copy paste yang beliau dapat dari beberapa sumber, tentang wafatnya Rasulullah SAW yang menurut beliau adalah meninggal karena di racun.

Insya Allah…Saya tidak akan berhenti meluruskan apa yang beliau tuliskan, sesuai dengan kemampuan saya, untuk itu semoga saudara-saudara muslim sekalian yang singgah di blog ini untuk dapat mengoreksi dan meninggalkan komentarnya, kalau ada dari tulisan saya ini terdapat kesalahan-kesalahan atau pun penyimpangan-penyimpangan yang semuanya itu tanpa saya sadari. Apa bila salah hal itu benar dari saya dan apabila benar semata-mata rahmat dari Allah.

Teriring salam dan shalawatku buat Rasulullah SAW yang mana Allah menetapkan beliau Penghulunya Para Nabi. Di pedang beliau terpisah antara yang haq dan yang batil, yang meletakan kalimat Tauhid pada tempat yang sebenar-benarnya. Dialah Panglima Perang Allah.

Baca lebih lanjut