12 Komentar

ALLAH YANG MENURUNKAN AL-QURAN DAN DIA YANG MENJAGANYA CARANYA…

Bismillahirramahnirrahim

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Al-Hijr. 9)

Segala Puja dan Puji hanya bagi Allah, Rabb Semesta Alam. Shalawat dan Salam terlimpah bagi Nabi Akhir Zaman, Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta sahabat-sahabatnya.

Al-Qur’an sebuah kitab yang sampai saat ini terjamin keasliannya dan kemurniannya semata-mata hanya sebuah karunia Allah SWT kepada umat manusia. Kemurnian dan keaslian Al-Qur’an di pelihara oleh Allah dengan cara yang simple-simpel saja, salah satu caranya, yaitu: Melalui hafalan kaum muslimin dan muslimat.

Baca lebih lanjut