35 Komentar

TANTANGAN ALLAH DALAM ALQURAN

11:13. Bahkan mereka mengatakan: “Muhammad telah membuat-buat Al Qur’an itu”, Katakanlah: “(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surah-surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar”.

2:23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Cukup duat ayat ini saja yang menjadi pegangan saya dalam menulis artikel kali ini. Saya tidak akan mencari ayat lain lagi selain dari ayat yang hebat ini. Ayat ini telah cukup membuat bulu roma saya berdiri.

Kepada siapa ayat ini dikumandangkan? Jawabnya adalah kepada kaum kafir, yahudi, nasrani dan kaum yang pasik. Ayat ini turun menambah iman kepada kaum yang beriman dan menjadi bahan olok-olokan bagi kaum durjana.

Sampai detik ini dan sampai hari kiamat nanti tak seorangpun yang akan sanggup mendatangkan satu surat saja semisal alquran itu. Baik dari golongan jin ataupun manusia ataupun malaikat, bahkan seluruh mahkluk atau dirembuk menjadi satu kesemua golongan itu untuk bekerjasama membuat satu surat saja semisal alquran. Adakah yang mampu????????????

Jelas sudah Alquran merupakan Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak terbantahkan dan mukjizat ini akan bertahan terus menerus sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang kebanyakan berupa benda yang hadir ketika si pembawanya masih hidup di dunia ini.

Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul terdahulu merupakan sarana sebagai pembuktian atas kenabian dan kerasulannya. Sedangkan Alquran merupakan mukjizat alam semesta yang diturunkan kepada hambaNya (Rasululla SAW). Jadi selagi alam semesta terkembang selagi itulah Alquran bertahan.

Dalam ayat diatas Allah benar-benar menantang siapa saja yang berani untuk mendatang satu surat saja seumpama Alquran itu. Namun sampai saat ini belum ada manusia yang mampu menyanggupinya.

Memang benar kaum yahudi di anugrahi kecerdasan yang menganggumkan oleh Allah SWT namun justru mereka pula yang ditantang Allah untuk membuat atau menciptakan sebuah surat saja seumpama Alquran tapi sampai saat ini tantangan itu hanyalah tinggal tangan saja. Tidak ada yang mampu!!!

Jelas sudah Alquran merupakan mukjizat…kalau bukan mukjizat sudah dari dulu Alquran berubah-ubah.


58 Komentar

AGAMA YANG LURUS

Saya perna berdebat dengan teman sesama muslim. Sebenarnya saya tidak begitu suka berdebat dengan sesama muslim tapi ketika saya harus menyampaikan bahwa yang benar itu adalah benar maka dengan pasang urat leher maka saya katakan bahwa islam adalah agama rahmatilalamin.

Dia mengatakan bahwa agama islam lahir ketika dan sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Saya katakan padanya pendapat anda adalah keliru. Saya berani katakan dengan alasan salah sebab saya argument : berarti nabi-nabi sebelum nabi Muhammad lahir berarti tidak islam.

Perlu anda ketahui Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk meluruskan agama (islam) yang sudah pada centang perenang oleh perlakuan dan tindak tanduk umat-umat terdahulu. Yang ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu sudah banyak dipelintir demi kepentingan tertentu. Itulah sebabnya nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki ahklaq manusia yang sudah rusak tersebut.

6:163. tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

Doa diatas adalah doa yang dipanjatkan oleh nabi Ibrahim, bapak moyangnya para nabi. Dengan demikian penyerahan diri kepada Allah dengan seutuhnya adalah arti islam itu sendiri. Bukankah nabi adam juga menyerahkan dirinya kepada Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam?!

3:33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing),

7:23. Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”.

Ayat diatas adalah bentuk penyesalan dari nabi adam dan siti hawa, doa mereka ini diabadikan oleh Allah dalam Alquran sebagai bentuk ungkapan penyerahan diri secara utuh kepada Allah dan Allah menerima kalimat-kalimat mereka itu.

Nah kalau begitu Islam adalah sebuah perbuatan penyerahan diri kita kepada Sang Khaliq. Intinya islam adalah ritual penyerahan diri secara utuh yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang telah di atur oleh Allah dalam Alquran. Inilah agama yang lurus, agama nenek moyang manusia dan agama para malaikat.